กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอกดอทคอม
   ครูไทยดอทอินโฟ
   ครูวันดีดอทคอม
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
Breaking News
  Latest News

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม)

 
News Online

| ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก | ข่าวสดเนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช.ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนาธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกายวิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION)

          “ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) จะเป็นกลุ่มเครือข่ายชั้นนำในด้านวิชาการ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

2. พันธกิจ (MISSIO 

          2.1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

          2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามรถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

          2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน และเทคนิคการศึกษา

          2.5 พัฒนาระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา

          2.6 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาเป้าหมาย

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2023-08-16 12:54:47
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 บ้านโกทา
 บ้านโนนม่วง
 บ้านหนองกุงวิทยาคาร
 บ้านหนองหิน (เต่านอ ห้วยซัน)
 หนองไผ่มอดินแดง
 บ้านดงพอง
 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
 บ้านโคกแปะ
 บ้านโคกสีวิทยาเสริม
 บ้านเลิง
 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
 บ้านหนองหัววัว
 บ้านหนองบัวน้อย
 หนองตูมหนองงูเหลือม
 บ้านโคกท่า (เหมือดแอ่ นาเพียง)
 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   26 คน

สถิติปีนี้:        280 คน

สถิติทั้งหมด: 11440 คน