กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

วันที  1  ธันวาคม 2564 นายวชิระ ศิริสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง ได้นำบุคลากรครูเข้าร...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 16

วันที 1 ธันวาคม 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 15

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกท่านาเพียงเหมือดแอ่ฯ ​ขอแสดงความยินดีกับ​ ผอ.กัญ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 14

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 13

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 12

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 8

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 7

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 6

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 5

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 4

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 3

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพ...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพี...
    วารสารข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพี...
    จดหมายข่าว

...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทย

...
    การมอบเงินเยียวยานักเรียน ตามโครงการให้ความช่

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 3

...
    ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564...
    กิจกรรมประจำสัปดาห์โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัว

...
    พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเลิง ปีการศึกษา 2564

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพองเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงา...
    

กิจกรรม Big cleaning day โรงเรียนบ้านดงพอง...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านเลิงมอบเงินค่าเครื่องแบ

...
    น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคกแป

น้อมจิตวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประจำปีการศึกษา 2564...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่านาเพียงเหมือดแอ่ค

...
    พิธีเปิดอาคารเรียน “ประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านโ

...
    กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

...
    

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 1

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564

วันที่ 15 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร คณะครู และบุคลากรทางก...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 7-2564

วันที่ 6-8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร ดำเนินกิจกรรมตามโครง...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึ

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ร่วมทำบุญโรงทานกับชุมชน เนื่องในงานบำเพ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภา...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองหัววัว

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร นำนักเรียนระดับชั้นป...
    กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปี2563

โรงเรียนบ้านเลิง เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือแ...
    ภาพกิจกรรมลูกเสือสามัญ

กิจกรรมลูกเสือสามัญของนักเรียนในสังกัดกลุ่มศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ประจำ...
    กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนต

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชั้น ป. 4 -ป. 6 เข้าร่วมก...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข

...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโกทา

...
    รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอบพระคุณท่าน ศน.ประสงค์ บุญมา เป็นอย่างสูง ที...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง พร้อมด้วยคณะครูและบุ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

ขอเชิญร่วม The school open class กิจกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ณ โรงเรียนบ...
    กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ...
    กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ปี 2563

โรงเรียนบ้านเลิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “เบญจมิตรสัมพันธ์” (จ...
    ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้า...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง รับสมัครนักเรีย

รับสมัครนักเรียนบ้านโนนม่วง 5-31 มีนาคม 64 มีสิทธิพิเศษมากมาย มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับ ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแด

...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 15/2563 ประจำเดือน  มีนาคม พ.ศ.2564...
    

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรน...
    

          วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ
 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      16 คน

สถิติเดือนนี้:   237 คน

สถิติปีนี้:        8300 คน

สถิติทั้งหมด: 9522 คน