My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0005 จะทำอย่างไร ให้นักเรียนสนใจเรียน ดร.สันติ ชัยชนะ
24 มี.ค. 2561 เวลา04:43:28
127
0004 เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้นักเรียนใช้มือถือในการเรียนรู้ ดร.สันติ ชัยชนะ
09 มี.ค. 2561 เวลา21:34:16
127
0003 การทัศนศึกษากับการเรียนรู้ สันติ ชัยชนะ
09 มี.ค. 2561 เวลา13:34:41
127
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 2
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 2

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านนาเพียง บ้านเหมือดแอ่ฯ ได้ร่วมงานกิจกรรมจ... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 1
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน              ร่วมชมนิทรรศการนวัตกรรมลูกรักหนูทำได้​แ... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง ได้ต้อนรับ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางกัญจน... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง ได้ต้อนรับ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางกัญจน... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านดงพอง ได้นำนักเรียน จำนวน 38 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ เป็นตัวแทนโรงเรียน... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

... โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

... โรงเรียนบ้านโนนม่วงอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

... โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมอ่านต่อ

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 6
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 6

วันที่ 29 มกราคม 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่ฯ ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจ... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 5
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 5

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่ฯ และนางสาวบุษยา ศรี... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 4
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 4

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกท่า บ้านนาเพียง บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ พร้อมด้วย... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว โทร.085-8532504
นางพนัชกร แวน เดอร์ เบอร์เวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โทร.0956619569
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม เบอร์ติดต่อ 0813805940 email:Saweetsak2@hotmail.com
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา โทรศัพท์ 092-3924116
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เบอร์โทร 085-0085413
นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ  โทร 083-4146563
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน โทร 0894223207 E-mail : bannonghinschool2019@gmail.com
ดร.สันติ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มือถือ : 098-1038489  e-mail : apichat521@gmail.com  
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โทร 0954536563
นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง โทร 0831329375
นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โทร : 091-0655895 Email : Uaripat2007@gmail.com
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ เบอร์โทร063-6493564E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ติดต่อ  094-5299199

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

การรับนักเรียนและผู้ปกครองในตอนเช้า

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ต้อนรับและทักทาย นักเรียน ผู้ปกครองที่หน้าประตูโรงเรียนในทุกเช้า  ผลการดำเนินงานผู้ปกครองพึงพอใจมากครับ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:45:49
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น