โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

4

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี  ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชั้น ป. 4 -ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม&n... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1
รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอบพระคุณท่าน ศน.ประสงค์ บุญมา เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอ... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1
รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอบพระคุณท่าน ศน.ประสงค์ บุญมา เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอ... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร เพื่อให้นักเร... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา โทรศัพท์ 092-3924116
นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว โทร.085-8532504
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เบอร์โทร 085-0085413
นางพนัชกร แวน เดอร์ เบอร์เวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โทร.0956619569
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ติดต่อ  094-5299199
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ เบอร์โทร063-6493564E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โทร : 091-0655895 Email : Uaripat2007@gmail.com
ดร.สันติ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มือถือ : 098-1038489  e-mail : apichat521@gmail.com  
นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง โทร 0831329375
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม เบอร์ติดต่อ 0813805940 email:Saweetsak2@hotmail.com
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน โทร 0894223207 E-mail : bannonghinschool2019@gmail.com
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ  โทร 083-4146563
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โทร 0954536563

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

การรับนักเรียนและผู้ปกครองในตอนเช้า

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ต้อนรับและทักทาย นักเรียน ผู้ปกครองที่หน้าประตูโรงเรียนในทุกเช้า  ผลการดำเนินงานผู้ปกครองพึงพอใจมากครับ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:45:49
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น