โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

8

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต นำโดยนายวิชัย รัตนวรรณี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทา... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

วันที่ 19-21 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต นำโดยนายวิชัย รัตนวรรณี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึก... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี  ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชั้น ป. 4 -ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม&n... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1
รับการนิเทศจากสพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอบพระคุณท่าน ศน.ประสงค์ บุญมา เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอ... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เรื่อง การประกอบอาหาร เพื่อให้นักเร... โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โทร 0954536563
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 3 มือถือ : 098-1038489 e-mail : apichat521@gmail.com  
นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว โทร.085-8532504
นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร โทรศัพท์ : 088-5634146 E-mail : Kroomeaw_eng@hotmail.com
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ Tel : 091-8629777 E-mail : pukpiksri@gmail.com
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา โทรศัพท์ 092-3924116
ดร.ธัญพร หลวงทองรัชภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม เบอร์โทร 0634945324 E-mail : Toy-Wi@hotmail.com 
นางพนัชกร แวน เดอร์ เบอร์เวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โทร.0956619569 E-mail : Milin.yui@gmail.com
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ติดต่อ  094-5299199
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ เบอร์โทร 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง โทร 0831329375
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เบอร์โทร 085-0085413
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โทรศัพท์ : 081-8716394 e-mail : nmdschool2019@gmail.com
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน โทร 0894223207 E-mail : bannonghinschool2019@gmail.com
นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไหลหนองบัวทอง โทร : 091-0655895 Email : Uaripat2007@gmail.com

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
    • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม
    • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1