กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
  1. 1. วิสัยทัศน์ (VISION)

          “ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) จะเป็นกลุ่มเครือข่ายชั้นนำในด้านวิชาการ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

 

  1. 2. พันธกิจ (MISSIO 
  2. 1ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

          2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามรถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

          3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน และเทคนิคการศึกษา

          5.พัฒนาระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา

          6.ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาเป้าหมาย

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2018-03-09 16:36:57
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ
 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   6 คน

สถิติปีนี้:        385 คน

สถิติทั้งหมด: 830 คน