กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
งานตามกรอบโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนทั้งหมด
    

นายรังสฤษฎ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1  พร้อมด้วยนางสุดสงวน กลางการ  ศ...
    พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรรา

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบา...
    ปลูกต้นไม้ ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก

โรงเรียนบ้านดอนยาง ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวน ครัว มะละกอ  ชะอม   เดินตามรอยปรั...
    ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านดอนยางได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และค...
    รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแ

4 กรกฏาคม 2561  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้...
    จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ปร

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  256...
    เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และงานวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และจัดงา...
    การประชุม PLC

โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จัดการประชุม PLC คณะครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู็ คณิตศาสตร์ วิทยาศ...
    กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อลดโลกร้อน...
    กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในบ...
    โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดกิจกรรมเนื่องใ

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดกิจกรรมการเข้าวัด ทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.2561 ณ วัด...
    โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดการเลือกตั้งปร

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม  ได้ดำเนินการกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการ...
    สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ

คณะนักศึกษาโครงการ Ju nior MBA Chula สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์...
    ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน และร่วมเดินรณรงค์เนื...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการที่ปรึกษา&...
    ประกาศ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุค

ประกาศ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ย...
    มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โ...
    หนองบัวน้อย มาตรการความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประกาศมาตรการความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียน...
     สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร

โรงเรียนบ้านดอนยางสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม...
    กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประส...
    โรงเรียนบ้านศิลาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วม

โรงเรียนบ้านศิลาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทำวิจัยเรื่องยางนา  ซึ่งมีอาจารย์จาก...
    โรงเรียนบ้านศิลาร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะ

โรงเรียนบ้านศิลาร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะ  และนำมาปฏิบัติจริงที่โรงเรียนเพื่อฝึกให...
    โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตนำคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตนำคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ทัศนศึกษา ณ จังหวั...
    โรงเรียนบ้านโกทา กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

โรงเรียนบ้านโกทา ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม...
    โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศศึกษาแหล่

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวั...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานการดำเนินงานและสรุปการทำงานท...
    กิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง

นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้จัด กิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที...
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 ...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี...
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - ุ6 ณ สวนสัตว์เขาสวนกวางจังห...
    โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ ปลูกสายใย ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ...
    ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านห้วยชัน นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาส...
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท

โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ...
    การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET

โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตรจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายบุคค

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ...
    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

โรงเรียนบ้านดงพองส่งร่องรอยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม...
    โรงเรียนบ้านหนองหัววัวร่วมกิจกรรมโครงการจัดกา

โรงเรียนบ้านหนองหัววัวได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึ...
    วันแม่แห่งชาติ ประจำปี2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเพื่...
    โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมการศึกษ...
    โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่เรื่องกิจกรรมพ

โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ร...
    โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร พัฒนาครูและบุคลาก

โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารนำคณะครูศึกษาดูงานการ อ่านออก เขียนได้ ที่โรงเรียนมีสุข อำเภ...
    จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นม

โรงเรียนบ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ...
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้า

โรงเรียนบ้านเลิง จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ และจัดทำถังขยะ Recycle ตาม  ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการ...
    โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ดำเนินการนิเทศการ

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเ หลือม ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตาม นิเทศการสอ...
    โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูเยี่ยมบ้านนั

โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูพบปะกับผู้ปกครองแ...
    ประชุมกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมก่อนปิดภาคเรียนเพื่อส...
    

โรงเรียนบ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเ...
    เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยจัดกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เรื่อง ความซื่อสัตย์ โดยดำเนินกา...
    กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นตล.

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้ร่วมกันปลูกผัก ปลูกเห็ด เลี้ยงไก่...
    โครงการครู D.A.R.E.สนองยุทธศาสตร์ที่1กลยุทธ์ที่ 2

โรงเรียนบ้านเลิงจัดกิจกรรมมอบใบประกาษนียบัตรครู  D.A.R.E. ในวันศุกร์ที่ 23  มีนาคม 2561  โดยได้...
    โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง จัดกิจกรรมการจั

โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง จัดกิจกรรมการจัดการขยะ เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก ตามฐานการเรีย...
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝัง

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์...
    การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยดำเนินการตามอัตลักษณ์ขอโรงเรียน \"รักการอ่าน\" จัดกิจกรรมมากมายทั้...
    

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เข้าร่วมมหกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย เพื่อปลุกฝังให้นักเรียนมีความ...
    กิจกรรมสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดำเนินการกิจสภานักเรียน เพื่อฝึกวิถีประชาธิปไตย โดยโรงเรียนได้อ...
    การฝึกคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยนำนักเรียนไปปฏิบัติธรรม เรียนรู้และบำเพ็ยประโยชน์ ณ วัดจันทรังษี...
    การฝึกวินัย :กิจกรรมลุกเสือ

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง เพื่อฝึกความมีวินัย ค...
    การปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม กรณี ร้านซื่อสัตย์

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดำเนินการตามโครงการร้านซื่อสัตย์ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ
 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   17 คน

สถิติปีนี้:        48 คน

สถิติทั้งหมด: 903 คน