จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564


เมื่อ [2021-04-16 21:12:59]

วันที่ 15 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย.แบบ.new.normal.ในการนี้ได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน คณะครูร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการเพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่า นำโดยคุณคมขำ คำมูล มอบเงินผ้าป่าสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกแปะ เป็นจำนวนเงิน 51,000 บาท

 

ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 8-2564

วันที่ 15 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ป... โรงเรียนบ้านโคกแปะอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 7-2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ 7-2564

วันที่ 6-8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่... โรงเรียนบ้านโคกแปะอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ร่วมทำบุญโรงทานกับชุมชน เนื่องในงานบำเพ็ญกุศล อุทิศ บูรพาจารย์ - บุพการี ประ... โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ร่วมทำบุญโรงทานกับชุมชน เนื่องในงานบำเพ็ญกุศล อุทิศ บูรพาจารย์ - บุพการี ประ... โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกแปะ

... โรงเรียนบ้านโคกแปะอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม ประจำปีการศ... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองหัววัว
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองหัววัว

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง... โรงเรียนบ้านหนองหัววัวอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

... โรงเรียนบ้านโนนม่วงอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนม่วง

... โรงเรียนบ้านโนนม่วงอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคกแปะ นำโดยผู้อำนวยการอัมพร ภูพานเพชร นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ ... โรงเรียนบ้านโคกแปะอ่านต่อ

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปี2563
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปี2563

โรงเรียนบ้านเลิง เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดข... โรงเรียนบ้านเลิงอ่านต่อ

ภาพกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ภาพกิจกรรมลูกเสือสามัญ

กิจกรรมลูกเสือสามัญของนักเรียนในสังกัดกลุ่มศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ติดต่อ  094-5299199
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ดร.สันติ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โทร : 091-0655895 Email : Uaripat2007@gmail.com
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง โทร 0831329375
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา โทรศัพท์ 092-3924116
นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว โทร.085-8532504
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม เบอร์ติดต่อ 0813805940 email:Saweetsak2@hotmail.com
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เบอร์โทร 085-0085413
นางพนัชกร แวน เดอร์ เบอร์เวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โทร.0956619569
นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ  โทร 083-4146563
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โทร 0954536563
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน โทร 0894223207 E-mail : bannonghinschool2019@gmail.com

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

การรับนักเรียนและผู้ปกครองในตอนเช้า

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ต้อนรับและทักทาย นักเรียน ผู้ปกครองที่หน้าประตูโรงเรียนในทุกเช้า  ผลการดำเนินงานผู้ปกครองพึงพอใจมากครับ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:45:49
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น