ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3    กลุ่มเมือง 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

การมอบเงินเยียวยานักเรียน  ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
การมอบเงินเยียวยานักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

... โรงเรียนบ้านเลิงอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

... โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมอ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่

... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่

... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564... โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมอ่านต่อ

กิจกรรมประจำสัปดาห์โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
กิจกรรมประจำสัปดาห์โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

... โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองอ่านต่อ

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเลิง ปีการศึกษา 2564
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเลิง ปีการศึกษา 2564

... โรงเรียนบ้านเลิงอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดงพอง

นายวชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพองเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

กิจกรรม Big cleaning day โรงเรียนบ้านดงพอง... โรงเรียนบ้านดงพองอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านเลิงมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านเลิงมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

... โรงเรียนบ้านเลิงอ่านต่อ

น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคกแปะ  วิถีใหม่
น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคกแปะ วิถีใหม่

น้อมจิตวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประจำปีการศึกษา 2564... โรงเรียนบ้านโคกแปะอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่านาเพียงเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกท่านาเพียงเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

... โรงเรียนบ้านโคกท่าอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายวันชัย สุตรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดร.สันติ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รองประธานกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา โทรศัพท์ 092-3924116
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ติดต่อ  094-5299199
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มือถือ : 098-1038489  e-mail : apichat521@gmail.com  
นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง โทร 0831329375
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม เบอร์ติดต่อ 0813805940 email:Saweetsak2@hotmail.com
นางพนัชกร แวน เดอร์ เบอร์เวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย โทร.0956619569
นายอัมพร ภูพานเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ  โทร 083-4146563
นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง เบอร์โทร 085-0085413
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน โทร 0894223207 E-mail : bannonghinschool2019@gmail.com
นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว โทร.085-8532504
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง โทร 0954536563
นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง โทร : 091-0655895 Email : Uaripat2007@gmail.com

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

การรับนักเรียนและผู้ปกครองในตอนเช้า

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ต้อนรับและทักทาย นักเรียน ผู้ปกครองที่หน้าประตูโรงเรียนในทุกเช้า  ผลการดำเนินงานผู้ปกครองพึงพอใจมากครับ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:45:49
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น